ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กันยายน 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2021-09-25  |   ข่าววันที่: 2021-09-21  |  23 ครั้งงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2021-09-07  |   ข่าววันที่: 2021-09-07  |  47 ครั้ง


sm</a></p>
        
      </div>
    </div>
    <!-- /.row -->

    <hr>
 
 
      <div class=

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2021-08-10  |   ข่าววันที่: 2021-08-31  |  182 ครั้งงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2021-08-06  |   ข่าววันที่: 2021-08-06  |  149 ครั้ง


Download&nbs


ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2021-07-18  |   ข่าววันที่: 2021-07-30  |  213 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000