แจ้งข่าวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

แจ้งข่าวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-05-05  |   ข่าววันที่: 2020-05-05 |  อ่าน: 156 ครั้ง
 

ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอแจ้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทราบว่า ขอให้เกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของท่าน หากหมดอายุก่อน
?วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ?และยังดำเนินการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ ขอให้รีบติดต่อ
ประมงอำเภอ ที่ท่านมีบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งอยู่ หรือติดต่อที่สำนักงานประมงจังหวัด เพื่อต่ออายุผู้มีสิทธิ
จะได้รับการช่วยเหลือตามโครงการฯ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ติดต่อที่ : สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร โทร 055-705062, 055-705063 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แนะนำหน่วยงาน.. (2,738)  ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,922) ราคาปลา.. (1,635) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,295) **พันธฺุ์ปลาที่มีจำหน่าย ประจำสัปดาห์**.. (1,091)  บุคลากร.. (1,025) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (960) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (853) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (812) ปลาประจำหน่วยงาน.. (804) ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2563.. (701) แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร.. (684) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (669) หน้าที่รับผิดชอบ.. (626) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (607) ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน.. (494) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (483) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (478) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (476) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (475)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000