แจ้งข่าวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

แจ้งข่าวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-05-05  |   ข่าววันที่: 2020-05-05 |  อ่าน: 276 ครั้ง
 

ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงขอแจ้งเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทราบว่า ขอให้เกษตรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของท่าน หากหมดอายุก่อน
?วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ?และยังดำเนินการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่ ขอให้รีบติดต่อ
ประมงอำเภอ ที่ท่านมีบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำตั้งอยู่ หรือติดต่อที่สำนักงานประมงจังหวัด เพื่อต่ออายุผู้มีสิทธิ
จะได้รับการช่วยเหลือตามโครงการฯ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ติดต่อที่ : สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร โทร 055-705062, 055-705063 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แนะนำหน่วยงาน.. (3,402)  ข่าวประชาสัมพันธ์.. (2,469) ราคาปลา.. (2,098) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,845) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,273) บุคลากร.. (1,239) **พันธฺุ์ปลาที่มีจำหน่าย ประจำสัปดาห์**.. (1,203)  ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2563.. (1,043) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,033) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,010) ปลาประจำหน่วยงาน.. (979) แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร.. (892) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (860) หน้าที่รับผิดชอบ.. (746) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (741) ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน.. (740) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (724) ขั้นตอนการขอรับริการ.. (664) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (630) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (617)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000