ข้อแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาบริการช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วน (Fast Track)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร


ข้อแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาบริการช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วน (Fast Track) ข้อแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาบริการช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วน (Fast Track)

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาบริการช่องทางพิเศษแบบเร่งด่วน (Fast Track)

 

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง... จำนวนผู้อ่าน 141  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 139 งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบท... จำนวนผู้อ่าน 109 ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหล... จำนวนผู้อ่าน 104 งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง... จำนวนผู้อ่าน 88 ประชาสัมพันธ์งานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์งานประเพณีนบพระเล่นเพลง และงานกาชาด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 86 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  จำนวนผู้อ่าน 83 แบรนเนอร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร แบรนเนอร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร  จำนวนผู้อ่าน 80 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน เมษายน 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน เมษายน 2566  จำนวนผู้อ่าน 80 เอกสารเผยแพร่ความรู้ เอกสารเผยแพร่ความรู้  จำนวนผู้อ่าน 61


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

  รายละเอียด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร 14/4 หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000  email  if-kamphengphet@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 055-713473  FAX 055-711920  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6