รายงานการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

รายงานการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ปีงบประมาณ 2564  

ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2021-05-11  |   ข่าววันที่: 2021-05-31 |  อ่าน: 104 ครั้ง
 

Download เอกสารรายงานการจำหน่ายพันธุ์สัว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 

smiley รายงานการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

smiley รายงานการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

smiley รายงานการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำเดือน ธันวาคม  2563

smiley รายงานการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำเดือน มกราคม 2564

smiley รายงานการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

smiley รายงานการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำเดือน มีนาคม 2564

smiley รายงานการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำเดือน เมษายน 2564

smiley รายงานการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • แนะนำหน่วยงาน.. (3,383)  ข่าวประชาสัมพันธ์.. (2,447) ราคาปลา.. (2,088) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,827) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,267) บุคลากร.. (1,235) **พันธฺุ์ปลาที่มีจำหน่าย ประจำสัปดาห์**.. (1,200)  ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ปีงบประมาณ 2563.. (1,038) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,029) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (1,007) ปลาประจำหน่วยงาน.. (969) แผนผังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร.. (889) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (855) หน้าที่รับผิดชอบ.. (742) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.. (738) ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน.. (736) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (721) ขั้นตอนการขอรับริการ.. (657) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (627) ข่าวประชาสัมพันธ์.. (615)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000