ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ร่วมสำนับสนุนพันธุ์ปลาในโครงการ "สภากาแฟ" ปีงบประมาณ 2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ร่วมสำนับสนุนพันธุ์ปลาในโครงการ "สภากาแฟ" ปีงบประมาณ 2561 

ข่าวกิจกรรม


          วันที่ 11 มกราคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพบปะ ระดมความคิดจาก    ทุกภาคส่วนราชการ ในโครงการ “สภากาแฟ”ในปีงบประมาณ 2561 ณ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ นายอรรถพร สิงหวิชัย (ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์) เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์สนับสนุนพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 150,000 ตัว   

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุรินทร์

     ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000    ifsurin@gmail.com   044-511335   044-518866