องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจห่วงใยประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจห่วงใยประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-07-11  |   ข่าววันที่: 2017-07-11 |  อ่าน: 540 ครั้ง
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7(ชลบุรี) เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะจันทร์ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจ ห่วงใยประชาชน ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีประชาชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเกาะจันทร์ รวม 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองปรกฟ้า เทศบาลตำบลเกาะจันทร์ เทศบาลตำบลท่าบุญมี และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบุญมี ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในพื้นที่ รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยการมอบถุงยังชีพ 385 ราย แว่นตา 87 ราย ไม้เท้าค้ำยัน 42 ราย รวมไปถึงการแจกพันธุ์พืช พันธุ์ปลา และยังมีหน่วยราชการต่างๆมาให้บริการฟรีแก่ประชาชน อาทิ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจโรค ตรวจสายตา ทำฟัน บริการตัดผม ชาย-หญิง ฟรี และสินค้า OTOPอีกมากมาย ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 42 หน่วยงาน โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ วัดชากนิมิตวิทยา ตำบลหนองซ้ำซาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110