โครงการเสริมสร้างเครือข่ายแบบชุมชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ลูก ปม.1 บอลล์ (DASTA BALL)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายแบบชุมชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ลูก ปม.1 บอลล์ (DASTA BALL)  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-06-30  |   ข่าววันที่: 2017-06-30 |  อ่าน: 586 ครั้ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมโยน ปม.1 บอลล์ (DASTA BALL) ตามโครงการเสริมสร้างเครือข่ายแบบชุมชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ลูก ปม.1 บอลล์ (DASTA BALL) โดยมีนายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการโยน ปม.1 บอลล์ (DASTA BALL) ตามโครงการเสริมสร้างเครือข่ายแบบชุมชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ลูก ปม.1 บอลล์ (DASTA BALL) ในเขตพื้นที่น้ำเค็ม วัตถุประสงค์เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพดินและน้ำทะเลให้ดีขึ้น เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม สร้างเสริมสมดุลคืนสู่ธรรมชาติ ทำให้ชายฝั่งทะเลใสสะอาด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีอีกด้วย มีผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งจำนวน 320 คน โดยมีพื้นที่ที่โยน ปม.1 บอลล์ (DASTA BALL) ดังนี้

จุดที่ 1 บริเวณสวนสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดบางแสนล่าง(หาดวอน) ตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี

จุดที่ 2 บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชา ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี

จุดที่ 3 บริเวณถนนเลียบชายทะเลบางทรายและแปลงเลี้ยงหอยของเกษตรกรจังหวัดชลบุรี


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110