กิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ในวันที่ 12 มกราคม 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

กิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 ในวันที่ 12 มกราคม 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-01-13  |   ข่าววันที่: 2017-01-13 |  อ่าน: 1,181 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) ดำเนินกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  ปี 2560 โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกร ในวันที่ 12 มกราคม 2560

  -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา                               

     พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.       จำนวน 28,000 ตัว

  -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อำเภอเมืองแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

     พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.           จำนวน 59,000 ตัว

  -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

       พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.             จำนวน 56,500 ตัว

  -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

       พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.             จำนวน 99,500 ตัว

  -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

        พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.            จำนวน 57,500 ตัว


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110