แจกปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในวันที่ 11 มกราคม 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

แจกปลาโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในวันที่ 11 มกราคม 2560 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-01-11  |   ข่าววันที่: 2017-01-11 |  อ่าน: 1,404 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต7 (ชลบุรี) ดำเนินกิจกรรมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ

ให้กับเกษตรกร  ในวันที่ 11 มกราคม 2560 ดังนี้

   -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม. จำนวน 12,500 ตัว

   -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา   พันธุ์ปลาตะเพียนขาวขนาด 3-5 ซม.  จำนวน 40,000 ตัว

   -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา   พันธุ์ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 ซม.  จำนวน 125,000 ตัว

   -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา พันธุ์ปลาพันธุ์ปลาตะเพียน  ขนาด 3-5 ซม. จำนวน 75,000 ตัว       -  สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เกษตรกร อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พันธุ์ปลาพันธุ์ปลาตะเพียน ขนาด 3-5 ซม.  จำนวน 75,000 ตัว


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110