ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้แก่หน่วยงานในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้แก่หน่วยงานในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-27  |   ข่าววันที่: 2021-07-27 |  อ่าน: 162 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี  สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืดให้แก่หน่วยงานในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564  จำนวน 1,659,000 ตัว  ดังนี้
1. วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 กลุ่มงานประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
3. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
4. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
5. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  เทศบาลตำบลหัวกุญแจ อ.บ้านบึง จ.ชลบุร

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110