ระหว่างวันที่ 6-21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลากินพืช และ อาหารสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

ระหว่างวันที่ 6-21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลากินพืช และ อาหารสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-07-21  |   ข่าววันที่: 2021-07-21 |  อ่าน: 247 ครั้ง
 

ระหว่างวันที่ 6-21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลากินพืช และ อาหารสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง เพื่อมอบให้เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย เกษตรกรจาก อำเภอสนามชัยเขต จำนวน 27 ราย อำเภอท่าตะเกียบ จำนวน 16 ราย อำเภอบ้านโพธิ์ จำนวน 15 ราย อำเภอแปลงยาว จำนวน 6 ราย อำเภอบางปะกง จำนวน 11 ราย อำเภอเมือง จำนวน 15 ราย อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จำนวน 15 ราย อำเภอคลองเขื่อน จำนวน 15 ราย อำเภอบางคล้า จำนวน 15 ราย อำเภอพนมสารคาม จำนวน 15 ราย และอำเภอราชสาส์น จำนวน 15 ราย รวมทั้งสิ้น 165 ราย

โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงเกษตรของตน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ระหว่างวันที่ 6-21 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา สนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ปลากินพืช และ อาหารสัตว์น้ำ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง เพื่อมอบให้เกษตรกรในจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย เกษตรกรจาก อำเภอสนามชัยเขต จำนวน 27 ราย อำเภอท่าตะเกียบ จำนวน 16 ราย อำเภอบ้านโพธิ์ จำนวน 15 ราย อำเภอแปลงยาว จำนวน 6 ราย อำเภอบางปะกง จำนวน 11 ราย อำเภอเมือง จำนวน 15 ราย อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จำนวน 15 ราย อำเภอคลองเขื่อน จำนวน 15 ราย อำเภอบางคล้า จำนวน 15 ราย อำเภอพนมสารคาม จำนวน 15 ราย และอำเภอราชสาส์น จำนวน 15 ราย รวมทั้งสิ้น 165 ราย

โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร สร้างความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้หลักเกษตรทฤษฎีใหม่ในแปลงเกษตรของตน เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดินและน้ำ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชลบุรี

 44/1 ม.11 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110