การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าว เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าว เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล การจดทะเบียนและการออกหนังสือคนประจำเรือให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา  เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้เจ้าของเรือประมงที่มีความประสงค์จะให้ต่างด้าวทำงานเรือประมง ได้ทราบถึงแผนการดำเนินการของสำนักงานทะเบียนจังหวัดภูเก็ต รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!