ประกาศ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต)

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประกาศ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 3 (ภูเก็ต) 

กิจกรรม


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง พร้อมระบบไฟฟ้าและปะปา ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!