รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

กิจกรรม


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง) กองตรวจการประมง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!