ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) ครั้งที่ 1/2562

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประชุมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) ครั้งที่ 1/2562 

กิจกรรม


          วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 10.30-18.30 น. ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) นำโดยนางวาลุกา กฤตรัชตนันต์ นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) ได้จัดประชุมข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดควนวิเศษ จังหวัดตรัง โดยมีนายวิรัตน สนิทมัจโร หัวหน้ากลุ่มควบคุมเรือประมงและการทำการประมงในทะเล และนายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 2 (สงขลา) เป็นประธานในพิธี และได้ชี้แจงในเรื่องงานวิจัย, Smart officer, Smart pipo, 1 PIPO 1 ภาษา รวมไปถึงการตีความข้อกฎหมายจากประเด็นที่พบในพื้นที่รับผิดชอบของศจร.เขต 3 (ภูเก็ต) และหัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้แทนจากส่วนกลาง ร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง การตรวจท่าเทียบเรือประมงมาตรา 85, หลักเกณฑ์การพิจารณาการออก ศจร.3 และศจร.6/1, สรุปผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2562 และตอบข้อซักถาม จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 38 คน การประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!