ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการสุ่มสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการสุ่มสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ขอประกาศผู้ชนะเสนอราคาการจ้างเหมาบริการสุ่มสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 จำนวน 3 งวด  ผู้ชนะเสนอราคาจำนวน 4 ราย ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!