ประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อมูลท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนใหม่ในระบบ E-Licence ณ ท่าเทียบเรือท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


ประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อมูลท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนใหม่ในระบบ E-Licence ณ ท่าเทียบเรือท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ท่าเทียบเรือท่าฉัตรไชย นำโดยจ่าเอกสุมิตร ภิรมย์ หัวหน้าชุดตรวจเรือประมง และเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อมูลท่าเทียบเรือที่จดทะเบียนใหม่ในระบบ E-Licence ณ ท่าเทียบเรือท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!