กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ

 ด่านตรวจประมงภูเก็ต


กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ 

กิจกรรม


ในการนี้ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต สำนักงานท่าเทียบเรือจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ ภายใต้โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ในวันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. ณ บริเวณคลองท่าจีน ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!