เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานระบบการผลิตมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานระบบการผลิตมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2563 นายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ นางสาวปภัศรา สีตะพงค์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานระบบการผลิตมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  118  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   112  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   108  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   101  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   91  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ