ประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ส่งเสริมแผนการตลาด /เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า)? ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด)? ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดบางบ่อ อ.บางบ่อ จำนวน 24 ราย และกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิล-กุ้งขาว อ.บางพลี จำนวน 23 ราย โดยเชิญวิทยากรจากภาคเอกชน นายปิติพงษ์ โรจนสุมาพงศ์ ผู้ประกอบการซื้อ-ขายสัตว์น้ำ (แพปลา)? บริษัท พี.ที ฟู้ด โพรเซสซิ่ง จำกัด และปิติสากล การประมง จำกัด ให้ความรู้เรื่อง การตลาดนำการผลิต และนางสาวลฎาภา ศรีสุวรรณ ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)? จำกัด ให้ความรู้เรื่อง การรวมความเข้มแข็งของเกษตรกรสู่การเป็นผู้ครองตลาดเกษตรแปลงใหญ่ ให้ความรู้ความสำคัญของการรวมกลุ่มการผลิตตามความต้องการของตลาด แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  120  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   114  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   110  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   103  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   94  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ