ประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


HOT ประชุมชี้แจงกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่..คลิก

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 สำนักงานประมงจังหวัด โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ส่งเสริมแผนการตลาด /เชื่อมโยงตลาด/กระจายสินค้า)? ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด)? ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกลุ่มแปลงใหญ่ปลาสลิดบางบ่อ อ.บางบ่อ จำนวน 24 ราย และกลุ่มแปลงใหญ่ปลานิล-กุ้งขาว อ.บางพลี จำนวน 23 ราย โดยเชิญวิทยากรจากภาคเอกชน นายปิติพงษ์ โรจนสุมาพงศ์ ผู้ประกอบการซื้อ-ขายสัตว์น้ำ (แพปลา)? บริษัท พี.ที ฟู้ด โพรเซสซิ่ง จำกัด และปิติสากล การประมง จำกัด ให้ความรู้เรื่อง การตลาดนำการผลิต และนางสาวลฎาภา ศรีสุวรรณ ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทรปราการ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)? จำกัด ให้ความรู้เรื่อง การรวมความเข้มแข็งของเกษตรกรสู่การเป็นผู้ครองตลาดเกษตรแปลงใหญ่ ให้ความรู้ความสำคัญของการรวมกลุ่มการผลิตตามความต้องการของตลาด แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 154  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566  จำนวนผู้อ่าน 76 งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม  จำนวนผู้อ่าน 73 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัต... จำนวนผู้อ่าน 71 เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว"  จำนวนผู้อ่าน 55 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   จำนวนผู้อ่าน 53 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 41 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 39 โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนผู้อ่าน 32 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM)  โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 18


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

    รายละเอียด เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280  email  fishsamutpra@gmail.com  โทรศัพท์ 021739229  FAX 021739229  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6