ร่วมหารือและรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากะพงขาว

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ร่วมหารือและรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากะพงขาว HOT ร่วมหารือและรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากะพงขาว..คลิก

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นางสาวชนิตา แช่มตระกูล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการพร้อมนายนิธิวัฒน์ วงศ์วิวัฒน์ ประมงอำเภอบางบ่อ นายอารมย์ โห รองประธานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายไพศาล ระกาศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมหารือและเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม จากนายเดชา พรมศรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา (ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลากะพงขาว) เพื่อรวบรวมรายงานต่อสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการและในวันนี้ตัวแทนเกษตรกรก็ได้หารือช่องทางการตลาดเพื่อระบายผลผลิตปลากะพงขาวจากบ่อเกษตรกร ออกจำหน่ายด้วย โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นในวันนี้ดังนี้ 
1. ให้เกษตรกรทำข้อมูลรายละเอียดราคาสินค้าปลากะพงขาวที่จะจำหน่าย ส่งสำนักงานประมงอำเภอบางบ่อเพื่อดำเนินการส่งสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ
2. สภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ประสาน สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัด
3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ รับเรื่องเพื่อหารือ กับทาง อบจ สมุทรปราการ เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง 
4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือในการวางแผนการผลิต แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 
นอกจาก 4 แนวทางนี้เน้นย้ำให้เกษตรกรควรวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 164  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566  จำนวนผู้อ่าน 78 งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม  จำนวนผู้อ่าน 74 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัต... จำนวนผู้อ่าน 73 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   จำนวนผู้อ่าน 59 เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว"  จำนวนผู้อ่าน 56 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 42 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 42 โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนผู้อ่าน 33 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM)  โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 20


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

    รายละเอียด เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280  email  fishsamutpra@gmail.com  โทรศัพท์ 021739229  FAX 021739229  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6