โครงการท่องเที่ยวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 5

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


โครงการท่องเที่ยวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 5 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 27 เมษายน 2564 นายโยธิน  เทอดวงศ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเดินทางกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งสองท่านคือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยพจน์  จรูญพงศ์ นายสุเมธ  ธีรนิติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทาง ประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และนายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการท่องเที่ยวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 5 ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร อ.พระสมุทรเจดีย์ ภายใต้การเสนอของบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป้าหมายโครงการเน้นในเรื่องการรำลึกใรพระมหากรุณาธิคุณ ร.3 และร.5 และการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ รศ.112 เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ ทั้งนี้ได้มอบให้ให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบในด้านต่างๆ และมอบผู้แทนจากมหาวิทยาลัยร่วมกันเขียน TOR การจัดงานท่องเที่ยวดังกล่าว ซึ่งในส่วนของสนง.ประมงจังหวัดรับผิดชอบจัดหาเกษตรกรมาร่วมขายสินค้าประมงในช่วงการจัดงาน (กันยายน-ธันวาคม 2564)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  118  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   112  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   108  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   101  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   91  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ