โครงการท่องเที่ยวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 5

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


โครงการท่องเที่ยวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 5 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


โครงการท่องเที่ยวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 5..คลิก

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายโยธิน  เทอดวงศ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเดินทางกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งสองท่านคือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชัยพจน์  จรูญพงศ์ นายสุเมธ  ธีรนิติ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทาง ประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และนายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ เพื่อพิจารณาจัดทำโครงการท่องเที่ยวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 5 ณ ป้อมผีเสื้อสมุทร อ.พระสมุทรเจดีย์ ภายใต้การเสนอของบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป้าหมายโครงการเน้นในเรื่องการรำลึกใรพระมหากรุณาธิคุณ ร.3 และร.5 และการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ รศ.112 เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ ทั้งนี้ได้มอบให้ให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบในด้านต่างๆ และมอบผู้แทนจากมหาวิทยาลัยร่วมกันเขียน TOR การจัดงานท่องเที่ยวดังกล่าว ซึ่งในส่วนของสนง.ประมงจังหวัดรับผิดชอบจัดหาเกษตรกรมาร่วมขายสินค้าประมงในช่วงการจัดงาน (กันยายน-ธันวาคม 2564)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 145  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566  จำนวนผู้อ่าน 74 งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม  จำนวนผู้อ่าน 68 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัต... จำนวนผู้อ่าน 67 เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว"  จำนวนผู้อ่าน 52 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   จำนวนผู้อ่าน 48 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 36 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 33 โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนผู้อ่าน 28 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM)  โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 13


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

    รายละเอียด เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280  email  fishsamutpra@gmail.com  โทรศัพท์ 021739229  FAX 021739229  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6