ทุบกระหน่ำ ลดราคาสินค้า สู้ภัยโควิด (New Normal) สมุทรปราการ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ทุบกระหน่ำ ลดราคาสินค้า สู้ภัยโควิด (New Normal) สมุทรปราการ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายวันชัย คงเกษม) เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ภายในงาน “ตลาดสินค้า ราคาประหยัด สู้ภัยโควิด (New Normal) สมุทรปราการ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19  รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเกษตรกร ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
  สินค้าภายในงานฯ มีให้เลือกหลากหลายชนิด มีทั้งสินค้าจากโรงงาน โดยผู้ผลิตมาร่วมจำหน่ายโดยตรง  สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด  สินค้า OTOP ระดับติดดาว และสินค้าชุมชน ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมกว่า 136 บูท ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก
  การจัดงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือร่วมใจ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ และคณะทำงานเซลล์แมนจังหวัดสมุทรปราการ
**********************

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   402   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  122  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   116  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   116  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  110  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   110  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   104  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   98  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   92  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ