ทุบกระหน่ำ ลดราคาสินค้า สู้ภัยโควิด (New Normal) สมุทรปราการ

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ทุบกระหน่ำ ลดราคาสินค้า สู้ภัยโควิด (New Normal) สมุทรปราการ 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


HOT ทุบกระหน่ำ ลดราคาสินค้า สู้ภัยโควิด (New Normal) สมุทรปราการ..คลิก

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายวันชัย คงเกษม) เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ภายในงาน “ตลาดสินค้า ราคาประหยัด สู้ภัยโควิด (New Normal) สมุทรปราการ  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19  รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเกษตรกร ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น 
  สินค้าภายในงานฯ มีให้เลือกหลากหลายชนิด มีทั้งสินค้าจากโรงงาน โดยผู้ผลิตมาร่วมจำหน่ายโดยตรง  สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด  สินค้า OTOP ระดับติดดาว และสินค้าชุมชน ประกอบด้วย ประเภทอาหาร ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมกว่า 136 บูท ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก
  การจัดงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือร่วมใจ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานธนารักษ์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ และคณะทำงานเซลล์แมนจังหวัดสมุทรปราการ
**********************

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง โครงการเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 กรมประมง  จำนวนผู้อ่าน 145  การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566 การยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน 2566  จำนวนผู้อ่าน 74 งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม งดรับของขวัญในทุกเทศกาลและโอกาสเพื่อให้กรมประมงเป็นองค์กรคุณธรรม  จำนวนผู้อ่าน 68 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและจุลินทรีย์ที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัต... จำนวนผู้อ่าน 67 เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  เทคนิควิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน "ปลานิล+กุ้งขาว"  จำนวนผู้อ่าน 52 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์   จำนวนผู้อ่าน 48 กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล กิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำพันธุ์กุ้งทะเล  จำนวนผู้อ่าน 36 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM) โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 33 โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ โรงเพาะฟักและโรงอนุบาลกุ้งในระบบในจังหวัดสมุทรปราการ  จำนวนผู้อ่าน 28 โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism - NRM)  โครงการปฏิบัติการคัดกรองแรงงานต่างด้าวในการประมงทะเล ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (... จำนวนผู้อ่าน 13


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

    รายละเอียด เลขที่ 666/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280  email  fishsamutpra@gmail.com  โทรศัพท์ 021739229  FAX 021739229  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6