ประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมงาน “Field Day”

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมงาน “Field Day” 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ประมงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายวีระพงษ์ คงรักษ์ ร่วมเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมีนายจารุวัฒน์ วงศ์จอม นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน และเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ตามนโยบายของรัฐบาลในการถ่ายทอดความรู้ด้วยการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่จากการส่งเสริมของหน่วยงานราชการกับภูมิปัญญาของเกษตรกร โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตนเองได้อย่างเหมาะสม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   397   ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  120  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   115  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   114  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   110  ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  105  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   103  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   94  งดให้-งดรับ ของขวัญทุกประเภทในทุกโอกาส   91  งานตลาดนัดสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1   91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ