ประมงอำเภอบางเสาธง ร่วมเตรียมจัดงาน “Field Day”

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ประมงอำเภอบางเสาธง ร่วมเตรียมจัดงาน “Field Day” 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 มีนาคม 2564 นายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้ประมงอำเภอบางเสาธง นายสมพงษ์ กลึงค์พล (รับผิดชอบพื้นที่อำเภอบางพลี) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอบางพลี ครั้งที่ 1/2564 โดยประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่องงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) ที่กำลังจะดำเนินการในวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จะจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา และเรื่องพิจารณาโครงการยกระดับเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด กลุ่มแปลงใหญ่ ปลานิล-กุ้งขาว,ผักกระเฉด, มะม่วงน้ำดอกไม้ มีมติที่ประชุมกลุ่มขอยกเลิกร่วมโครงการเนื่องจากยังไม่มีพร้อมในการบริหารจัดการฯ ประเภทนิติบุคคล

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี วันประมงน้อมเกล้า ครั้งที่ 32   393   มอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.พ...  139  "ตลาดนัดสินค้าอุปโภค บริโภค ราคาประหยัด" อำเภอเมืองสมุทรปราการ   135  วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 ณ ศพก.อำเภอเม...  120  ยกเลิก! ช่องทางรับแจ้งปัญหาการเข้าใช้งานระบบ APD   116  ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรปราการ (ก.ช.ภ.จ.สมุ...  113  ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเล ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565   108  การสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาสลิดแก่เกษตรกรศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง   107  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   105  ประชุมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   102


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ