หน้าที่เเละความรับผิดชอบ


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประ...  173   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพน...  136  รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2565   74  รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2565(ต่อ)   72  รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2565   47  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพ...  47  ดำเนินโครงการติดตามเเละประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศกรมประมง เรื่อง ก...  44  รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2565   38  รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน 2565(ต่อ)   37  ตรวจติดตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับการรับรองมาตราฐาน GAP   35