บทความศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสุภาพ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย มอบหมายให้นายเทวัฒน์ สุขเกษม ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมทีมงาน เข้าปฏิบัติงานติดตามผลการดำเนินงานและสำรวจสัตว์น้ำประจำถิ่นในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยสำรวจสัตว์น้ำในแหล่งน้ำคลองแม่ปึง บริเวณบ้านผาบือ ตำบลแม่ฟ้าหลวง พิกัด N 20.308195 E 99.7888526 ระยะทางสำรวจ 100 เมตร สำรวจพบสัตว์น้ำ 9 ชนิด จำนวน 66 ตัว สัตว์น้ำที่พบได้แก่ ปลาค้างคาว ปลาค้อ ปลาน้ำหมึก ปลามอน ปลาก้าง   ปลาซิวใบไผ่ ปลาบู่แคระ ปลาอีด และปูลำธาร โดยสัตว์น้ำที่สำรวจได้ นำมาเลี้ยงในพื้นที่โครงการฯ และบางส่วนนำกลับมาเลี้ยงในศูนย์ฯ เพื่อฝึกให้กินอาหารและศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ต่อไป

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ
  • ประวัติศูนย์ฯ.. (3,595)  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (1,881) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (1,526) ประชาสัมพันธ์ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบนา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2561.. (1,504) กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (1,469) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย).. (1,437) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต ๒ (เชียงราย).. (1,406) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 2 (เชียงราย)... (1,257) รายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (1,207) โครงการพัฒนาประมงพื้นที่ดอยตุง.. (1,203)