Viral Clip ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   1,372   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไ...  565  ประกาศรับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1ตำแหน่ง   520  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   450  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(พนักง...  378  ข่าวกิจกรรม เดือน มกราคม 2565   275  เปิดรับอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   164  ข่าวกิจกรรม 4 มีนาคม 2565   157  ใบรับรองแพทย์ ตำแหน่งพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   140  กิจกรรมข่าว เดือนมีนาคม 2565   136