งานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส


โครงการสนับสนุนด้านการประมง ตามพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 


ข้อมูลผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ในจังหวัดนราธิวาส 


ข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ในจังหวัดนราธิวาส ผลการดำเนินงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปี 2564 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 3 มกราคม 2566   83   Fisherman Shop @Narathiwat ขอส่งความสุขให้ทุกท่าน ต้อนรับปีใหม่ 2566   78  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 23 ธันวาคม 2565   78  รับสมัครผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ปลากุเลาเค็มตากใบ...  71  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565   70  ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565   57  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 22 ธันวาคม 2565   55  Fisherman Shop @Narathiwat ส่งเสริมการจำหน่ายพันธุ์ปลาสลิดบางนราคุณภาพดี   54  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 1 ธันวาคม 2565   51  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565   50