รายงานงบทดลอง สำนักงานประมงจังหวัดตาก


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด...  184   ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 2   173  ประชาสัมพันธ์    150  คู่มือประชาชนด้านการประมง   119  Fisherman Shop @TAK   116  ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน "1 เมษายน วันข้าราชการไทย ร่วม...  114  ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิร...  114  ยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ.2560-2564   102  รณรงค์เก็บ ทำลาย เครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมาย ช่วงฤดูน้ำแดง ปี 2565 ณ อ่างเก็บน...  97  ติดตามการส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกน...  96