การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์


การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 


การเปิดโอกาสการให้มีส่วนร่วม แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2565 


แผน ผล ป้องกันปราบปรามทุตจริต ปี 2563 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!