คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง จังหวัดอุตรดิตถ์ (Fisheries Co-ordinator : FC-Uttaradit).หนังสือเวียน/คำสั่ง/รายงานการประชุม สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์


ครั้งที่ 1/2565 (ผ่านระบบ Zoom) วันพุธที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงา... 


ครั้งที่ 6/2564 (ผ่านระบบ Zoom) วันพุธที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนัก... 


ครั้งที่ 5/64 วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุ... 


แผนผังภาพ คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ (Fisheries Co-ordinator : FC) 


ครั้งที่ 4/64 วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.(ผ่าน Zoom) 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!