ข่าวสำนักงานประมงอำเภอท่าปลา สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ฉบับที่ 5/60 วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 


ฉบับที่ 4/60 วันที่ 29 มกราคม 2560 


ฉบับที่ 3/60 วันที่ 18 มกราคม 2560 


ฉบับที่ 2/60 วันที่ 11 มกราคม 2560 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!