คู่มือการดำเนินงานตามโครงการ  สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


คู่มือการดำเนินการโครงการ Smart farmer ปี61 


คู่มือปฏิบัติการโครงการประมงอาสา ประจำปี 2561 
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่-กตร. 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)