คู่มือการดำเนินงานตามโครงการ  สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

คู่มือการดำเนินการโครงการ Smart farmer ปี61..

คู่มือการดำเนินงานตามโครงการ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref12589

  ผู้ชม: 99 ครั้ง


คู่มือปฏิบัติการโครงการประมงอาสา ประจำปี 2561..

คู่มือการดำเนินงานตามโครงการ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref12588

  ผู้ชม: 307 ครั้ง
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่-กตร...

คู่มือการดำเนินงานตามโครงการ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref281

  ผู้ชม: 106 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000