กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

โครงการ Smart farmer ปี61..

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref12581

  ผู้ชม: 232 ครั้ง


โครงการส่งเสริมฯ ปี61..

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref12580

  ผู้ชม: 257 ครั้งราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ กรมประมง..

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref6217

  ผู้ชม: 45 ครั้งสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000