กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดลำปางแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2560 (ด้านการประมง) 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!