พรก.การประมง/กฎกระทรวง/ประกาศกระทรวงเกษตรฯ กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!