รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เอกสารประกอบรายละเอียดงบทดลอง เดือน มีนาคม 2564 ..

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref72783

  ผู้ชม: 7 ครั้ง


เอกสารประกอบรายละเอียดงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ..

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref71246

  ผู้ชม: 11 ครั้ง


เอกสารประกอบรายละเอียดงบทดลอง เดือน มกราคม 2564 ..

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69845

  ผู้ชม: 18 ครั้ง


เอกสารประกอบรายละเอียดงบทดลอง เดือน ธันวาคม 2563 ..

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref68188

  ผู้ชม: 16 ครั้ง


เอกสารประกอบรายละเอียดงบทดลอง เดือน พฤศจิกายน 2563..

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref66530

  ผู้ชม: 21 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,303)  มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (1,938) ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,929) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,644) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (1,160) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,157) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,146) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (1,044) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (1,014) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (898) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (892) มีพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย .. (888) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (862) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (853) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (847) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (809) พันธกิจ.. (707) การวิเคราะห์ SWOT:.. (705) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (686) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (665)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370