รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564 ..

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref72781

  ผู้ชม: 6 ครั้ง


รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564..

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref71245

  ผู้ชม: 10 ครั้ง


รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564..

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69774

  ผู้ชม: 19 ครั้ง


รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563 ..

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref68187

  ผู้ชม: 17 ครั้ง


รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ..

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref66529

  ผู้ชม: 20 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,305)  มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (1,944) ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,936) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,647) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (1,163) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,157) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,147) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (1,044) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (1,017) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (903) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (892) มีพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย .. (889) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (863) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (854) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (849) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (810) พันธกิจ.. (708) การวิเคราะห์ SWOT:.. (708) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (686) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (669)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370