รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เอกสารประกอบรายละเอียดงบทดลอง เดือน กันยายน 2563 ..

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref63865

  ผู้ชม: 31 ครั้ง


เอกสารประกอบรายละเอียดงบทดลอง เดือน สิงหาคม 2563 ..

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref62626

  ผู้ชม: 42 ครั้ง


เอกสารประกอบรายละเอียดงบทดลอง เดือน กรกฎาคม 2563..

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref61035

  ผู้ชม: 43 ครั้ง


เอกสารประกอบรายละเอียดงบทดลอง เดือน มิถุนายน 2563..

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref58985

  ผู้ชม: 44 ครั้ง


เอกสารประกอบรายละเอียดงบทดลอง เดือน พฤษภาคม 2563..

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2563

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref57307

  ผู้ชม: 53 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (2,305)  มีลูกพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย ตัวละ 30 สตางค์.. (1,944) ขอขอบพระคุณ ขอรับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลา .. (1,937) มีพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำหน่าย .. (1,647) จำหน่ายพันธุ์ปลานิล ( แปลงเพศ ).. (1,163) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (1,157) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (1,147) อนุบาลพ่อแม่พันธุ์ปลาสลิดปลากระดี่.. (1,044) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 นี้ ประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วน.. (1,019) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (903) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (892) มีพันธุ์ปลานิล จิตรลดา จำหน่าย .. (889) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (863) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (854) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (849) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (810) พันธกิจ.. (708) การวิเคราะห์ SWOT:.. (708) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (686) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (669)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370