ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2562 ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref30125

  ผู้ชม: 20 ครั้ง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref30124

  ผู้ชม: 10 ครั้ง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref30123

  ผู้ชม: 12 ครั้ง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2562

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref30122

  ผู้ชม: 31 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน .. (1,538)  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ( ปลายี่สกเทศ ) คลองหน้าเมือง.. (780) ปล่อยกุ้งก้ามกราม ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (619) โครงการปล่อยกุ้งคืนสู่ลำน้ำปากนคร (กุ้งก้ามกราม).. (581) ปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ .. (577) ปล่อยพันธุ์ปลา ลงสู่แม่น้ำปากพนัง.. (519) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ( ปลากระพงขาว ).. (486) ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2560 .. (478) พันธกิจ.. (474) กิจกรรมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (414) ประกาศ จำหน่ายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 4 .. (414) ทัศนศึกษาเยี่ยมชมการเพาะพันธุ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (409) วิสัยทัศน์.. (408) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ฝายมีชีวิตวัดท้าวโทะ.. (393) ปล่อยกุ้งก้ามกราม คลองชะเมา.. (380) ปล่อยพันธุ์กุ้ง ประจำปี 2560 "โครงการ รักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง".. (379) รายชื่อหน่วยงาน "กรมประมง" ภาษาอังกฤษ.. (379) ปล่อยกุ้งก้ามกราม อำเภอชะอวด.. (368) การวิเคราะห์ SWOT:.. (365) พิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ( 100 วัน ) .. (362)

    Copyright © 2016-2019 ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     34/4  หมู่ 5  ตำบลหูล่อง  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80370