รายงานประจำปี  ศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


รายงานประจำปี 2562 


รายงานประจำปี 2559 


รายงานประจำปี 2558 


รายงานประจำปี 2557 


รายงานประจำปี 2556 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!