สถิติการตรวจสอบกระบวนการขึ้นสัตว์น้ำ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


สถิติการตรวจสอบการขึ้นสัตว์น้ำที่ท่า ปีงบประมาณ 2564 


สถิติการตรวจสอบการขึ้นสัตว์น้ำที่ท่า ปีงบประมาณ 2563 


สถิติการตรวจสอบการขึ้นสัตว์น้ำที่ท่า ปีงบประมาณ 2562 


สถิติการตรวจสอบการขึ้นสัตว์น้ำที่ท่า ปีงบประมาณ 2561 


สถิติการตรวจสอบการขึ้นสัตว์น้ำที่ท่า ปีงบประมาณ 2560 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)