บุคลากรศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)






นายชนินทร์ น้อยสอาด

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายธีรพจน์ ชาลี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวศิริกานต์ แหยมอุบล

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวเพ็ญพิชา โหมดอ่อน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายวิศวัฒ ศรีวะโร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายขวัญสยาม วงศ์อำภู

พนักงานประมง ชั้น 2
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายสิริศักดิ์ ชาวหญ้าแพรก

นักวิชาการประมง
    
นายจิรศักดิ์ ถามูลเลศ

นักวิชาการประมง
    
นางดลฤดี บุญเลิศกุล

นักวิชาการประมง
    
นายภูริวัฒน์ ธรรมโชติ

เจ้าพนักงานสื่อสาร
    


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

 ชั้น 2 อาคารพัสดุการท่าเรือฯ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 งานนำเข้า โทร 02-671-8794 , 098-984-9701  e-mail : psmfishtrade@hotmail.com งานส่งออก โทร 061-614-2357 e-mail: psmfishtrade_export@hotmail.com งานอำนวยการ โทร 092-225-8272 e-mail: portbangkok@gmail.com