สถิติการตรวจสอบกระบวนการขึ้นสัตว์น้ำ ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 3 (กรุงเทพมหานคร)


สถิติการตรวจสอบการขึ้นสัตว์น้ำที่ท่า ปีงบประมาณ 2559 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)