งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์


งบทดลองฯ เดือน มิถุนายน 2564..

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref76831

  ผู้ชม: 13 ครั้งงบทดลองฯ เดือน พฤษภาคม 2564..

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref75455

  ผู้ชม: 13 ครั้ง


รายละเอียดประกอบงบทดลองฯ เดือน เมษายน 2564..

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref74099

  ผู้ชม: 13 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • งบประมาณ แผนงาน โครงการ ปี 2563.. (1,734)  รับสมัครประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี.. (342) รับสมัครประกวดสัตว์น้ำที่มีลักษณะดี.. (342) ร.10.. (309) วันประมงแห่งชาติ.. (304) เตรียมความพร้อมการขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำแบบสังคมไร้เงินสด.. (275) ตรวจฟาร์มกุ้งก้ามแดง.. (253) สภากาแฟโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (222) เกษตรทฤษฎีใหม่.. (218) อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก.. (218) รับองคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต และ องคมนตรี กำพน กิตติกำพน ณ ทุ่งจังหัน อำเภอละหานทราย .. (217) เกษตรทฤษฎีใหม่.. (217) โครงการอาหารปลอดภัย.. (213) ตรวจคุณภาพน้ำจากการแจ้งปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ.. (209) ตรวจปัญหาปลาตาย อ.ปะคำ.. (208) ประชาสัมพันธ์การซื้อปลาไร้เงินสด.. (195) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 27พ.ค.63.. (192) ตรวจฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ปลานิลตามหลักพันธุศาสตร์.. (186) มาตรการรับสถานการณ์ภัยแล้ง 2563.. (181) มอบใบรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์.. (181)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

     ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000