งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์


งบทดลองฯ เดือน มีนาคม 2564..

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref72812

  ผู้ชม: 3 ครั้งงบทดลองฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2564..

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref70956

  ผู้ชม: 8 ครั้ง


รายละเอียดประกอบงบทดลองฯ เดือน มกราคม 2564..

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69885

  ผู้ชม: 10 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • งบประมาณ แผนงาน โครงการ ปี 2563.. (1,624)  วันประมงแห่งชาติ.. (261) เตรียมความพร้อมการขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำแบบสังคมไร้เงินสด.. (245) ร.10.. (228) เกษตรทฤษฎีใหม่.. (184) รับองคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต และ องคมนตรี กำพน กิตติกำพน ณ ทุ่งจังหัน อำเภอละหานทราย .. (180) ตรวจฟาร์มกุ้งก้ามแดง.. (178) เกษตรทฤษฎีใหม่.. (177) ตรวจคุณภาพน้ำจากการแจ้งปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ.. (168) สภากาแฟโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (167) ประชาสัมพันธ์การซื้อปลาไร้เงินสด.. (161) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 27พ.ค.63.. (159) ตรวจปัญหาปลาตาย อ.ปะคำ.. (153) โครงการอาหารปลอดภัย.. (148) อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก.. (143) มาตรการรับสถานการณ์ภัยแล้ง 2563.. (142) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 4มิ.ย.63.. (140) ทำความสะอาดหน่วยงาน Big cleaning day.. (126) ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปในวันสงกรานต์.. (121) มอบใบรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์.. (120)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

     ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000