งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์


งบทดลองฯ เดือน พฤศจิกายน 2564..

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref83637

  ผู้ชม: 2 ครั้งงบทดลองฯ เดือน ตุลาคม 2564..

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref82489

  ผู้ชม: 7 ครั้ง


งบทดลองฯ เดือน กันยายน 2564..

งบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref81191

  ผู้ชม: 15 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

 ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000