ราคาสัตว์น้ำที่ผลิตและจำหน่าย 

 บริการประชาชน  แหล่งจำหน่ายลูกปลา พร้อมหน่วยงานที่ให้คำปรึกษา

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำของหน่วยงาน

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
 

ชนิดสัตว์น้ำ

ขนาด

ราคา (บาท)

 

ปลาไน

2 - 3 ซม.

0.10

ปลาไน

3 - 5 ซม.

0.20

ปลาตะเพียนขาว

2 - 3 ซม.

0.20

ปลาตะเพียนขาว

3 - 5 ซม.

0.25

ปลาตะเพียนขาว

5 - 7 ซม.

0.35

ปลาตะเพียนขาวลูกพันธุ์นีโอเมล

2 - 3 ซม.

0.30

ปลาตะเพียนขาวลูกพันธุ์นีโอเมล

3 - 5 ซม.

0.40

ปลายี่สกเทศ

2 - 3 ซม.

0.20

ปลายี่สกเทศ

3 - 5 ซม.

0.25

ปลายี่สกเทศ

5 - 7 ซม.

0.50

ปลานวลจันทร์เทศคัดพันธุ์

2 - 3 ซม.

0.12

ปลานวลจันทร์เทศคัดพันธุ์

3 - 5 ซม.

0.25

ปลาคาร์ป

3 - 5 ซม.

1.50

ปลาคาร์ป

5 - 7 ซม.

2.50

ปลาดุกอุยเทศ

1 - 2 ซม.

0.10

ปลาดุกอุยเทศ

2 - 3 ซม.

0.20

ปลาดุกอุยเทศ

3 - 5 ซม.

0.40

ปลาดุกอุยเทศ

5 - 7 ซม.

0.80

ปลาดุกอุยเทศ

7 - 10 ซม.

1.50

ปลานิลแปลงเพศ

2 - 3 ซม.

0.30

ปลานิลคัดพันธุ์

2 - 3 ซม.

0.15

ปลานิลคัดพันธุ์

3 - 5 ซม.

0.25

ปลานิลแดงแปลงเพศ

2 - 3 ซม.

0.40

ปลานิลแดงแปลงเพศ

3 - 5 ซม.

0.60

ปลานิลแดง

2 - 3 ซม.

0.20

ปลานิลแดง

3 - 5 ซม.

0.40

ปลานิลจิตรลดา 4 แปลงเพศ

2 - 3 ซม.

0.35

ปลาช่อน

2 - 3 ซม.

0.80

ปลาช่อน

3 - 5 ซม.

1.00

ปลาช่อน

5 - 7 ซม.

1.50

ปลาหมอ สายพันธุ์ชุมพร 1

2 - 3 ซม.

0.40

ปลาหมอ สายพันธุ์ชุมพร 1

3 - 5 ซม.

0.55

ปลาบ้า

2 - 3 ซม.

0.25

ปลาบ้า

3 - 5 ซม.

0.50

ปลาบ้า

5 - 7 ซม.

1.00

กบ

อายุ 15 วัน

0.50

กบ

อายุ 30 วัน

1.00

กบ

อายุ 45 วัน

1.50

ไรแดง

1 กก.

100