นางวิระวรรณ ระยัน

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์
    


นายฤทธิกร ศรแก้ว

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


    


    


    


    
    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    
    


    


    


    


    


    
    


    


    


    
    


    


    


    


    


    


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

 ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000    genetic.buriram@gmail.com   044-634861   044-634861   แฟนเพจ