สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

สขร. ประจำเดือน มีนาคม 2564..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref72512

  ผู้ชม: 2 ครั้ง


สขร. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref70794

  ผู้ชม: 6 ครั้ง


สขร. ประจำเดือน มกราคม 2564..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref69883

  ผู้ชม: 9 ครั้ง


สขร. ประจำเดือน ธันวาคม 2563..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref67898

  ผู้ชม: 10 ครั้ง


สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref66414

  ผู้ชม: 15 ครั้ง


  •  Hit 20 อันดับ
  • งบประมาณ แผนงาน โครงการ ปี 2563.. (1,624)  วันประมงแห่งชาติ.. (261) เตรียมความพร้อมการขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำแบบสังคมไร้เงินสด.. (245) ร.10.. (228) เกษตรทฤษฎีใหม่.. (184) รับองคมนตรี จรัลธาดา กรรณสูต และ องคมนตรี กำพน กิตติกำพน ณ ทุ่งจังหัน อำเภอละหานทราย .. (180) ตรวจฟาร์มกุ้งก้ามแดง.. (178) เกษตรทฤษฎีใหม่.. (177) ตรวจคุณภาพน้ำจากการแจ้งปลาตายในแหล่งน้ำสาธารณะ.. (168) สภากาแฟโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (167) ประชาสัมพันธ์การซื้อปลาไร้เงินสด.. (161) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 27พ.ค.63.. (159) ตรวจปัญหาปลาตาย อ.ปะคำ.. (153) โครงการอาหารปลอดภัย.. (148) อ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก.. (143) มาตรการรับสถานการณ์ภัยแล้ง 2563.. (142) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 4มิ.ย.63.. (140) ทำความสะอาดหน่วยงาน Big cleaning day.. (126) ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปในวันสงกรานต์.. (121) มอบใบรับรองฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์.. (120)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

     ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000