สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

สขร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref83634

  ผู้ชม: 4 ครั้ง


สขร. ประจำเดือน ตุลาคม 2564..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref82481

  ผู้ชม: 6 ครั้ง


สขร. ประจำเดือน กันยายน 2564..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref81008

  ผู้ชม: 11 ครั้ง


สขร. ประจำเดือน สิงหาคม 2564..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref79910

  ผู้ชม: 21 ครั้ง


สขร. ประจำเดือน กรกฎาคม 2564..

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref77796

  ผู้ชม: 31 ครั้ง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์

 ที่อยู่ ; ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์ 102  ม.8  ถ.บุรีรัมย์-นางรอง  ต.บ้านบัว อ.เมือง  จ.บุรีรัมย์  31000