ฐานข้อมูลอัตราการจับและองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำ กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

ฐานข้อมูลอัตราการจับและองค์ประกอบชนิดสัตว์..

ฐานข้อมูลอัตราการจับและองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ำ

  https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref79387

  ผู้ชม: 19 ครั้ง


  •  Hits 10 อันดับ
  • หน้าที่และความรับผิดชอบ.. (1,186)  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิเคราะห์ค่าปริมาณสัตว์น้ำทางชีววิทยาที่อนุญาตให้จับได้ (Allowable Biological Catch : ABC) และการนำไปใช้ประโยชน์.. (1,000) @fisheries.. (899) ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (892) แบนเนอร์กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง.. (810) ร่วมปฎิบัติงานตรวจสอบขนาดเรือ เครื่องยนต์ และจัดทำเครื่องหมายอัตลักษณ์(UVI)ของเรือประมงพาณิชย์และเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดเกิน๑๐ตันกรอส.. (755) @Dof.. (746) นางรัชฏา ขาวหนูนา หัวหน้ากลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่องมาตรฐานเครื่องมือประมงและเครื่องมือประมงประจำที่.. (710) ร่วมสำรวจและเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำในบริเวณอ่าวไทยตอนใน.. (707) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.. (663)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง

     อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900